Pohřbený: Lötz Johann


Tato osoba je pohřbena na hřbitově u kostela sv. Mouřice.
Bohužel neznáme přesný hrob.


Základní infromace:


Příjmení:  Lötz
Jméno:  Johann
Datum úmrtí:  17.03.1844
Ostatní informace:  Sklářský mistr, † ve věku 64 let


Odkazy na zdroje dalších informací


Wikipedia - Sklárna Lötz  CZ
Wikipedia - Klášterský Mlýn  CZ
Wikipedia - Johann Loetz Witwe  DE
Wikipedia - Johann Loetz Witwe  EN
Galerie bei der Albertina Zetter, Wien  DE  EN
PASK Klatovy (Pavilon skla - unikátní soukromá sbírka šumavského skla firmy Lötz)  CZ  DE  EN


Poznámky


Svatomurenzský farář Anton Riederer (1819-1856) v kronice, která se dochovala jen ve zlomcích a pouze jako kopie, píše:

„Ve dnech 17. – 21. března 1843 zemřel po tříměsíční nemoci na následky dny v 64. roce života místní sklářský mistr z Annathalu pan Johann Lötz, jehož tělo bylo pohřbeno na . Mouřenci".

(Podle matrik Mouřence Johann Loetz zemřel 17. března 1844 a byl pohřben 20. března 1844)

Johann Lötz je zakladatelem světově proslulých sklářských výrobků. Výrobky nesoucí jeho jméno najdete ve všech velkých sklářských muzeích na světě, včetně New Yorku, Londýna, Paříže, Mnichova a Vídně. Skleněné zboží se nyní obchoduje v nevýslovných výšinách. O Johannu Loetzovi nelze v literatuře nalézt téměř žádné biografické údaje a často jsou uváděny nesprávně.

Sklárna Klášterský Mlýn v Rejštejně (Klostermühle v Unterreichsteinu) byla založena v roce 1836 a kolem roku 1840 ji koupil mistr Johann Lötz. Po jeho smrti a pohřbu na sv. Mouřenci, jeho vdova Susanna pokračovala ve vedení sklářské hutě pod jménem Johann Loetz Witwe. Susanna Lötz, rozená Husska, se narodila v roce 1809 v Kuttenplanu. Zemřela v roce 1887 v St. Pöltenu v Dolním Rakousku. Johann a Susanna Loetzovi měli 4 děti: Johanna, Karoline, Antona a Ernsta. Dcera Karoline se později provdá za Maxe Rittera von Spauna. Z tohoto manželství vzešel další Max.

Vnuk Johanna a Susanny Loetzových, Max Ritter von Spaun, převzal sklárnu v roce 1879 a kompletně ji modernizoval. Johann Loetz Witwe, nejvýznamnější výrobce uměleckého skla v Čechách konce 19. a počátku 20. století, se těšil mezinárodnímu uznání. Světového věhlasu dosáhla společnost svými secesními sklenicemi, které dokázala rozvinout do samostatné a všestranné výrobní řady podle vzoru Američana Louise C. Tiffanyho. Kolem přelomu století, kdy Max von Spaun dosáhl velkého úspěchu se sklenicemi v dekoru fenoménu, udržovala sklárna kontakty s vídeňskou uměleckou scénou a se sklářskými nakladatelstvími E. Bakalowits Söhne, Vídeň a J.& L. Lobmeyr, Vídeň. Výsledná spolupráce s umělci jako Josef Hoffmann, Koloman Moser a jeho studenti dosáhla vrcholu v letech bezprostředně po roce 1900. Pro zmíněná léta byla charakteristická zejména kovově duhová skla. Společnost Loetz ukončila činnost během druhé světové války.

Inforamce od Christiana Aussprunga


FotografieFotografie pohřbený
Zdroj: Dr. Vladimír Horpeniak – Muzeum Šumavy Kašperské Hory
Poznámka: Susanne a Johann Lötz
Fotografie pohřbený
Datum pořízení: 1890
Zdroj: rodinný archiv Aussprung
Poznámka: Klášterský Mlýn v Rejštejně (Klostermühle v Unterreichsteinu)
Fotografie pohřbený
Zdroj: rodinný archiv Aussprung