Pohřbený: Aussprung Theresia


Tato osoba je pohřbena na hřbitově u kostela sv. Mouřice.
Bohužel neznáme přesný hrob.


Základní infromace:


Příjmení:  Aussprung
Jméno:  Theresia
Rozená:  Lang - Kundratitz Nr. 9
Datum úmrtí:  09.01.1947
Obec:  Kundratitz Nr. 35 (Kundratice)
Ostatní informace:  † ve věku 78 let


Poznámky


Zpráva z rodinného archivu Aussprung:

V roce 1946 byla většina farníků evakuována. Fara téměř zanikla. Poslední pastor Johann Landwehr (1910-1974) opustil sv. Mouřenec ve čtvrtek 12. září 1946.

Mše svaté se četly jen zřídka. Kněží ušli dlouhou cestu, přišli z Unterreichsteinu (Rejštejn), Petrowitz (Petrovice) a Bergreichensteinu (Kašperské Hory).

Hostinský a krejčovský mistr Alois Aussprung (1901-1991) z Kundratitz ve svých pamětech napsal: „Když v lednu 1947 zemřela moje matka Theresia Aussprung, rozená Lang, kostel sv. Mouřence byl opuštěný. Už tam nebyl kněz ani hrobník. Musel jsem tedy se svou dcerou Marií vykopat hrob na zmrzlém Božím poli. Kněz pocházel z Bergreichensteinu (Kašperských Hor) a vzdal poslední úctu matce. Než jsme byli přesídleni, byla pohřbena ve své rodné půdě."

Kněží a ministři procházejí těžkým obdobím, jsou ponižováni, odsuzováni a pomlouváni, ale snaží se pokračovat ve své práci, jak nejlépe dovedou.


FotografieFotografie pohřbený
Zdroj: rodinný archiv Aussprung
Poznámka: Aussprung Theresia rozená Lang, Maria, Sepp und Theresia Aussprung
Fotografie pohřbený
Zdroj: rodinný archiv Aussprung
Poznámka: Aussprung Theresia rozená Lang
Fotografie pohřbený
Zdroj: rodinný archiv Aussprung
Poznámka: Hostinec Kundratice č.9
Fotografie pohřbený
Zdroj: rodinný archiv Aussprung
Poznámka: Úmrtní list Aussprung Theresia
Fotografie pohřbený
Zdroj: rodinný archiv Aussprung
Poznámka: potvrzení nákladů na pohřeb
Fotografie pohřbený
Zdroj: rodinný archiv Aussprung
Poznámka: účet za povoz s kočím na pohřeb