2

Hrob číslo : 3


4
Zobrazit polohu hrobu v plánu hřbitova


Příjmení Jméno, Ostatní informace

Andraschko Franz, Děkan Franz, narozen České Žleby, St. Maurenzen, (Svatý Mouřenec) , * 22.01.1875, † 12.04.1946


Informace o hrobu

Obruba : kamenná
Podstavec kříže : kamenný
Kříž : kovový celý - opravovaný
Nápis : kovová cedulka na kříži


Odkazy na zdroje dalších informací

Život věhlasného děkana Franze Andraschka z Mouřence - Přátelé Mouřence  CZ  DE
Děkan Franz Andraschko - Německý podpůrný spolek pro záchranu Sv. Mouřence  DE
Wikipedia CS  CZ
Kohoutí kříž - Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích  CZ
Kohoutí kříž - Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích - FOTKY  CZ
kaplicky.cesty.in  CZ
Zmizelá Šumava - Stream - Video  CZ


Poznámky

Franz Andraschko pocházel z prosté šumavské venkovské rodiny z Českých Žlebů (tehdy Böhmisch Röhren).
Jeho rodiče obhospodařovali malou rolnickou usedlost na samotě na Krásné Hoře u Českých Žlebů.
Franz studoval teologii v kněžském semináři v Českých Budějovicích a v roce 1899 byl českobudějovickým biskupem Martinem Josefem Říhou vysvěcen na kněze.
K přijetí svěcení musel ovšem obdržet dispens, neboť měl omezenou hybnost jedné ruky.

V roce 1901 přijal kněžské svěcení také Franzův mladší bratr Johannes (primiční Mši svatou sloužil v Českých Žlebech 4. srpna 1901),
který však začal záhy působit jako kněz a katecheta ve Vídni.
Sestra obou bratří kněží, Anna, odešla s Johannesem do Rakouska a vedla mu domácnost.

Kněžské působení
Franz Andraschko nastoupil od podzimu roku 1899 jako kaplan do farnosti Mouřenec.
S tímto místem, vzdor drsným místním životním podmínkám (a tomu, že sám byl poměrně choulostivý a zimomřivý),spojil celý zbytek svého života.
V roce 1902 rezignoval na mouřenecké beneficium dosavadní farář Alois Winter a Franz Andraschko byl jmenován na jeho místo.
Svou kněžskou službu konal obětavě, mezi farníky byl oblíben a byl znám také osobitým humorem.
Byl znám jako člověk náchylný k nemocem, přísný, ale zároveň srdečný. Postupem času se stal téměř legendární postavou.
Podporoval chudé rodiny ve své farnosti a traduje se, že každou neděli někoho z chudých zval k sobě na faru na oběd.
Velkou péči věnoval také nemocným, nehledě příliš na své vlastní zdraví.
Jeho činnost ocenil českobudějovický biskup udělením titulu děkana ad personam.

V roce 1908 se dostal do sporu s majitelem zámku v Kundraticích, které patří do území mouřenecké farnosti.
Tento majitel zámku byl protestantského vyznání a v katolické zámecké kapli dovolil konání nekatolických bohoslužeb, aniž by žádal církevní orgány o souhlas.
Andraschko jeho aktivity oznámil svému nadřízenému, arciděkanovi v Kašperských Horách a ten záležitost postoupil českobudějovické konzistoři.
Nekatolické bohoslužby musely ustat a zámecká kaple byla znovu vysvěcena.
Andraschko byl poté nicméně vláčen nekatolickým tiskem a musel se obhájit písemným prohlášením, uveřejněným v novinách.
Důrazně také dbal na to, že sebevrazi neměli tehdy právo na církevní pohřeb, což vedlo pozůstalé po sebevrazích k tomu,
že se dohodli s příslušným lékařem a ten sebevraždy v hlášeních pro farní úřad různě kamufloval tak, aby farář po skutečné příčině úmrtí nepátral a sebevrahy pohřbil.
Andraschko toto posléze prohlédl, ale přidržel se oficiálních oznámení. Sebevraha pak skutečně pohřbil, nicméně pozůstalým poté sdělil, že o tomto obcházení církevních předpisů ví.

Za první světové války se mu podařilo uchránit před rekvizicí nejstarší mouřenecký kostelní zvon z roku 1329. Stejně tak za druhé války.
Postupně se však zhoršovalo jeho už tak křehké zdraví.
Od roku 1943 musel přestat osobně vyučovat náboženství, neboť již nezvládal cesty z mouřenecké samoty do přifařených škol.
V roce 1944 dostal na výpomoc kaplana, R.D. Johanna Landwehra, patřícího k Schönstattskému hnutí.
Andraschko, vzdor tomu, že jeho zdraví se dále zhoršovalo, vytrvale odmítal převoz do nemocnice, kde by o něj mohlo být lépe postaráno.
Po skončení války byl zařazen mezi Němce určené k odsunu, jeho zdravotní stav se dále prudce zhoršoval.
Zemřel na mouřenecké faře 12. dubna 1946 ještě předtím, než byl jeho odsun zrealizován.
Pohřben byl na mouřeneckém hřbitově u farního kostela. Na Mouřenci byl posledním sídelním duchovním správcem.
Jeho kaplan musel z Mouřence také odejít.
Tamní farnost začala po Andraschkově smrti upadat a postupná devastace pak pokračovala až do začátku 90. let 20. století.

zdroj: cs.wikipedia.org


Fotografie hrobu

Fotografie hrobu 3
Datum pořízení: 9/2021
Fotografie hrobu 3
Datum pořízení: 9/2021
Fotografie hrobu 3
Datum pořízení: 9/2021
Fotografie hrobu 3
Datum pořízení: 9/2021
Fotografie hrobu 3
Zdroj: rodinný archiv Aussprung
Poznámka: Andraschko Franz
Fotografie hrobu 3
Zdroj: Facebook – Mouřence
Poznámka: Andraschko Franz
Fotografie hrobu 3
Zdroj: Facebook – Mouřence
Poznámka: podpis - Andraschko Franz
Fotografie hrobu 3
Zdroj: rodinný archiv Aussprung
Poznámka: České Žleby
Fotografie hrobu 3
Datum pořízení: 1904
Zdroj: rodinný archiv Aussprung
Poznámka: České Žleby, fotoatelier J. Seidl Český Krumlov
Fotografie hrobu 3
Datum pořízení: 1899
Zdroj: Facebook - Německý podpůrný spolek Förderkreis zur Erhaltung von St. Maurenzen e. V.
Fotografie hrobu 3
Datum pořízení: 1985
Zdroj: Muzeum Šumavy v Pasově
Poznámka: původní verze